اظهارات ساداتي نژاد در حمايت از رئيسي و بر عليه دولت / نه سرافكندگي نه بالندگي

اظهارات ساداتي نژاد در حمايت از رئيسي و بر عليه دولت / نه سرافكندگي نه بالندگي

پایگاه خبری پیک سیلک/ در روزهاي پاياني فرصت تبليغات انتخابات رياست جمهوري و در ميانه كارزار تبليغاتي كانديداها، سيدجواد ساداتي نژاد نماينده مردم كاشان و آران و بيدگل با انتشار يك پيام ويديوئي در فضاي مجاز ضمن اعلام حمايت خود از كانديداتوري، مردم را به رأي دادن به وي دعوت كرد. او در اين پيام و با اعتماد به نفس كامل كه احتمالاً مي بايد ناشي از موج تبليغات رسانه اي، طرفداران رئيسي بوده باشد، در اظهاراتي كه به نظر مي رسيد گوينده سعي در القاي حس تحقير و شكست رقيب را دارد، بدرقه روحاني در روز 29 ارديبهشت و پايان دادن به دولتي كه در طول 4 سال بداخلاقي هاي زيادي در كشور حاكم كرده را بشارت داد!

در آن روزها آنقدر فضا هيجاني و ملتهب و فعاليت­هاي تبليغي انتخابات بين خود كانديداها و در سطح كلان كشور شديد بود كه كسي كمتر به اين سخنان توجه نمود. اما پس از برگزاري انتخابات و مشخص شدن نتيجه آن و پيروزي روحاني در انتخابات، به يكباره موضوع اظهارات ساداتي نژاد اهميت يافت و دست مايه انتقاد طرفداران روحاني در فضاي مجازي قرار گرفت. بن مايه اين انتقادات، عدم دورانديشي آقاي نماينده در بيان اظهارات و فدا كردن منافع عمومي شهر به پاي منافع حزبي و گروهي بود. منتقدان معتقدند اين اظهارات باعث بي توجهي دولت در تخصيص اعتبارات به منطقه كاشان و كند شدن روند توسعه منطقه  مي شود.

در اين ميان اظهارنظرهاي متفاوتي نيز در اين زمينه در فضاي مجازي و نيز رسانه هاي شهر منتشر شد. پرتال خبري كاشان در يادداشتي در يك موضع گيري تهاجمي نسبت به منتقدان نماينده شهر، ضمن دفاع تلويحي از گفته هاي ساداتي نژاد اين موضوع را بهانه اي كرد تا دوباره بحث هاي داغ انتخاباتي  فيمابين رئيسي- روحاني را زنده كند. طبق اين يادداشت، آقاي نماينده خيلي هم بيراه نگفته و دولت مي بايست بابت اظهارات رئيس جمهور و برخي وزراء كه از سوي نويسنده مصاديق بداخلاقي شمرده مي شود، عذرخواهي كند. نويسنده معتقد است رئيسي فقط در ظاهر پيروز نشده و سپس با به رخ كشيدن رأي 16 ميليوني رئيسي كه تقريباً حداكثر رأي فعلي اصول گرايان در جامعه است، آن را بي سابقه توصيف كرده و خواستار آن شده كه دولت خواست و اراده مخالفان خود را جدي گرفته و با حاشيه آفريني و بدخلاقي هاي مد نظر آقاي نماينده آنها را ناديده نگيرد. در پايان نيز با چرخشي ناگهاني پس از گرد و خاك بر عليه دولت، حكم به آشتي و رفاقت و تكريم رقبا داده است.

از سوي ديگر در پايگاه خبري كاشان نيوز هم، محمد مشهدي نوش آبادي طي يادداشتي با اشاره به سوابق گذشته ساداتي نژاد عضويت وي در اردوگاه اصلاح طلبان و چرخش وي به سمت اصولگرايان را دستمايه شروع يادداشت خود قرار داده و با مقايسه اللهيار صالح و ساداتي نژاد، اظهارات نماينده مجلس را مايه سرافكندگي دانسته و خواستار عذرخواهي وي شده است! نويسنده حتي پا را از اين فراتر گذاشته و در يك نتيجه گيري عجيب، برتري آراي رئيسي نسبت به روحاني در كاشان و عقب ماندن مردم كاشان از قافله مردم ايران را مايه شرمساري دانسته و در اين شرمساري نقش «آقاي ساداتي نژاد  و  دار و دسته اش» را در جهت فريب و تحريك مردم بر عليه دولت غيرقابل انكار توصيف كرده است.

اما در خصوص اظهارات ساداتي نژاد موارد زير قابل ذكر است:

1- هر شخص و چهره سياسي به شرط عدم محذوريت هاي قانوني و تشكيلاتي مي تواند نسبت به اشخاص، پديده ها و يا رويدادهاي سياسي- اجتماعي اظهار نظر كرده و به تبع آن مردم، دوستداران و طرفداران خود را ترغيب و تشويق به موافقت يا مخالفت با آن موضوع نمايد. در انتخابات نيز بسياري از چهره هاي شاخص از رئيس جمهور و رئيس مجلس اسبق گرفته تا چهره هاي هنري و ورزشي با انتشار پيام و يا سخنراني نسبت به كانديداهاي مورد علاقه خود اظهارنظر نموده و طرفداران خود را به رأي دادن به وي تشويق نمودند. حال بماند كه تأثير پيام كداميك از چهره هاي سياسي از همه بيشتر است.

2- صرفنظر اشخاص فوق، نمايندگان مجلس نيز بعضاً نسبت به كانديداها موضع گيري مي نمايند. اما اين نمايندگان عموماً دو دسته هستند. يك دسته مربوط به نمايندگان موثر و معروف كه از چهره هاي تاثيرگذار جناحها و گروه هستند و دسته ديگر نمايندگان شهرهاي بزرگ نظير تهران و اصفهان و ... اين نمايندگان كه اكثر داراي سابقه عضويت چند دوره در مجلس را دارند معمولاً داراي اعتبار و نفوذ خوبي در دستگاه هاي اجرايي هستند. از اينرو در اظهارنظرهاي خود در موضوعات مختلف خيلي ملاحظه دولت و دولتيان را نمي كنند و گاهي برعكس دولت هواي آنها دارد! علاوه بر اين معمولاً نمايندگان مراكز استانها مشكلات كمتري در تخصيص و دريافت بودجه و حل مشكلات اداري در پايتخت دارند چرا كه دستگاه هاي اجرايي در مركز استان معمولاً داراي قدرت و نيز جايگاه كافي براي حل مشكلات خود به صورت مستقيم با پايتخت را دارند.

3-  در طول ادوار مختلف مجالس و دولتهاي گذشته تقريباً به تجريه ثابت شده هر چقدر كه نماينده مردم يك شهر در مجلس با دولت مستقر همسو باشد، امكان بيشتر و فرصت بهتري براي برخورداري از حمايت هاي دولت از منطقه تحت نمايندگي آن فراهم است. اگر چه صرفاً  همسويي با دولت كافي نيست و همت و قدرت چانه زني و اعتبار خود نماينده نيز لازمه كار است. 

4- با توجه به توضيحات فوق به نظر مي رسد در شهرهاي كوچك نماينده اي زرنگ و كاربلد است كه حتي اگر  از لحاظ مشي سياسي با دولت همسو نيست، از اظهارنظرهاي مغاير با نظر دولت در موضوعات بي اهميت كه سودي براي منطقه اش ندارد، اجتناب كرده و سياست يك به ميخ و يكي به نعل را در پيش گرفته و يا چراغ خاموش حركت كند و از سرشاخ شدن با دولت بپرهيزد. مگر آنكه چنان اعتبار و كاريزمايي داشته باشد كه بخواهد در مقابل دولت ايستاده و در عين حال وظايف نمايندگي خود در خصوص پيگيري امور اجرايي شهر خود را با قوت انجام دهد.

5- اعتماد به نفس آقاي ساداتي نژاد در اعلام شكست حتمي روحاني كه از سران جناح متبوع خود نشأت مي گيرد ، يادآور اشتباه استراتژيك اصلاح طلبان در انتخابات 88 است كه گمان مي كردند مي توانند دولت مستقر را شكست داده و احمدي نژاد را يك دوره اي كنند.

6- دورانديشي يك سياستمدار اقتضاء مي كند همه پل هاي پشت سر خود را خراب نكند. نماينده شهر مي توانست مانند هر فعال سياسي ديگر و مطابق تشخيص خود به تبليغ براي رئيسي بپردازد ولي اگر اندكي به فضاي انتخابات و سخنراني هاي آتشين روحاني در روزهاي پاياني و موج رو به گسترش طرفداران وي كه حتي قهركنندگان چندين ساله را پاي صندوق كشانده بود، دقت مي كرد بايد يك درصد احتمال پيروزي وي را  پيش بيني كرده و حداقل در پيام خود با عبارت بدرقه كردن دولت و پايان دادن به عمر دولت بداخلاق، وي و طرفدارانش را تحقير نمي كرد و صرفاً به اعلام طرفداري خود بسنده مي كرد.

7- مي توان با ذكر دلايل و شواهدي فرضيه تلافي دولت منتخب را در موضوع اظهارات نماينده شهر رد نمود. رقابت بين اين دو كانديدا در كاشان تنگاتنگ و فاصله آراي آنها بسيار اندك بود( 3682 رأي اختلاف) به گونه اي كه آراي باطله از اختلاف آراي اين دو بيشتر بود(6845 رأي باطله) و به هر حال دولت منتخب در منطقه براي خود طرفداراني دارد. ضمن آنكه در رسيدگي به مشكلات يك شهر و نيز ايجاد بسترهاي رونق و توسعه منطقه فقط نماينده نيست كه موثر است بلكه ساير ويژگي هاي محيطي و نيز چهره هاي سياسي متعلق به منطقه نيز در اين راه نقش مهمي ايفا مي كنند.

8- به نظر مي رسد آقاي ساداتي نژاد با حركت خود در اين انتخابات دست به يك ريسك بزرگ زده است. چرا كه با توجه به اتقافات اخير و نارضايتي بخشي از شهروندان، مي بايست از هم اكنون به فكر ترميم خرابي ناشي از ريزش آراي خود در دور بعدي مجلس باشد به ويژه آنكه با توجه به افزايش آراي موافقان دولت در فاصله دو انتخابات رياست جمهوري و نيز كسب اكثريت كرسي هاي شوراي پنجم توسط حاميان فعلي دولت در منطقه، انتخابات سختي در  پيش خواهد داشت و ظاهراً رقبا خواب هايي براي وي ديده اند! البته دو سال فاصله زماني زيادي براي هر گونه اظهارنظر و تحليل است و انتخابات مجلس خود سازو كار و ريزه كاري هاي خاص خود را دارد كه شايد آنها به مدد ساداتي نژاد بيايد.

موضع گيري ساداتي نژاد نه مايه سرافكندگي و خسران محض است و نه اتفاقي است كه بتوان صددرصد از آن دفاع كرد و از منتقدان اين اقدام طلبكار بود كه چرا مخالف اين اقدام نماينده هستند چه بسا اين اقدام بيش از همه به ضرر خود وي تمام شود تا مردم و منطقه. به هر روي شايد انتشار پيام تبريك نماينده شهر به مناسبت حضور گسترده مردم در انتخابات و نيز تبريك به منتخب مردم اندكي از تلخي فضاي پيرامون اين اتفاق بكاهد.

مدیرسایت
توسط: مدیرسایت 1396/03/02
ارسال نظر

نظرات

 1. آرش 1398/02/20

  هر چی گفته درسته. ایشون معلومه خیلی اینده نگر و نگاه بلندی داشته. آفرین

مشاهده تمام نظرات

ارسال یک نظر

اخبار آی تی

 • روبات روسی به فضا می رود

  روبات روسی به فضا می رود

  نخستین نمونه روبات شرکت دولتی «روس کاسموس» پیمانکار این طرح علمی و فضایی، قرار است سال 2019 برای آزمایش آماده شود. براساس برنامه ریزی صورت گرفته، روبات ویژه که انتظار می رود سال 2021 به ایستگاه فضایی بین المللی منتقل شود، توان انجام امور مختلف از جمله راهپیمایی و هدایت فضاپیمای باری بدون سرنشین را هم خواهد داشت.

  مشاهده مقاله
 • این پهپاد مین های زمینی را شناسایی و منفجر می کند

  این پهپاد مین های زمینی را شناسایی و منفجر می کند

  شاید زمانی که بسیاری از هم سن و سال های مسعود حسنی مشغول ساخت خانه های لگویی خود بودند، این جوان افغانستانی در فکر تکمیل اختراعی بود که در نهایت به نخستین نمونه اولیه پهپادهای یابنده و منفجر کننده مین های زمینی تبدیل شد. درادامه با تک شات همراه باشید

  مشاهده مقاله
 • به زودی ضربان قلب شما پسورد شما می‌شود

  به زودی ضربان قلب شما پسورد شما می‌شود

  به گفته محققین ضربان قلب شما می‌تواند جایگزین پسورد شما هنگام استفاده از لوازم الکترونیکی باشد.  محققان دانشگاه Binghamton راهی جهت حفاظت از سوابق سلامت جسمانی افراد را باستفاده از ضربان قلب افراد یافته‌اند

  مشاهده مقاله
 • لنزهای چشمی دوربین دار در راهند

  لنزهای چشمی دوربین دار در راهند

  سال‌هاست که محققان روی تلفیق سخت افزارهای کامپیوتری و لنزهای چشمی کار می‌کنند. اولین دستاورد در این زمینه نیز مربوط به تیم دانشگاه واشنگنتن در شهر سیاتل است که موفق شده‌اند نمونه اولیه یک مدار الکتریکی،یک دریافت کننده امواج رادیویی

  مشاهده مقاله
 • خرید با شارژ ایرانسل از «کافه بازار»

  خرید با شارژ ایرانسل از «کافه بازار»

  خرید نرم‌افزارهای موبایلی با شارژ ایرانسل در «کافه بازار» امکان‌پذیر شد.

  مشاهده مقاله

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه کافی است نام و ایمیل خود را وارد کنید


👍 خبرنامه مردم سیلک

خبرنامه مردم شهرستان کاشان