اهميت انتخاب اسم كمتر از اصل موضوع نيست / چرا به جاي «گلساران»، نام استان جديد «گلاب» نباشد!

اهميت انتخاب اسم كمتر از اصل موضوع نيست / چرا به جاي «گلساران»، نام استان جديد «گلاب» نباشد!

با اعلام ساداتي نژاد، نماينده مردم كاشان و آران و بديگل در مجلس شوراي اسلامي، طرح تشكيل استان جديدي به مركزيت كاشان در كميسيون مربوطه در مجلس به تصويب رسيده و به زودي درصحن علني به رأي گذاشته خواهد شد. ارتقاء كاشان از شهرستان به مركز استان از طريق تشكيل استان جديد از خواسته ها و مطالبات چندين ساله مردم اين ديار بوده است. 
فارغ از مباحث كارشناسي اين موضوع  كه معيارها و شاخص هاي يك شهر براي تبديل به مركز استان و مناطق پيراموني آن؛ تشكيل استان جديد و تغيير تقسميات كشوري همواره يكي از چالش هاي مديريتي در سطح كلان كشور بوده است. به هر حال با رشد و توسعه شهرها از يكسو و چشيدن طعم تلخ نابرابري در توزيع امكانات و منابع از سوي ديگر باعث شده شهرهايي نظير كاشان كه عمدتاً به واسطه ي همت مردم ونخبگان خود در خيلي از زمينه هاي تجاري واقتصادي، علمي، آموزشي و فرهنگي رشد قابل توجهي كرده اند خود را مستحق ارتقاء سطح مركز استان بدانند.
درطول اداوار مجلس نمايندگان مختلف مردم كاشان به سهم در خصوص تشكيل استان كاشان پيگيري هاي را انجام دادند كه به دلايل مختلف تلاش آنان به ثمر ننشست. جواد ساداتي نژاد نيز همانند ساير نمايندگان در اين خصوص اقدامات و پيگيري هاي صورت داده است. احتمالاً وي در بررسي هاي صورت داده و به عنوان يكي از راهبردهاي خود در پيشبرد اين موضوع به اين نتيجه رسيده كه شايد بتواند به منظور همراهي و يا عدم مخالفت اصفهان در خصوص اين طرح و نيز همراهي و موافقت ساير شهرهاي استان جديد، نامي به جزء كاشان را براي استان جديد انتخاب نمايد. 
درابتدا با الگوبرداري از تقسيم استان خراسان، نام استان جديد را اصفهان شمالي نهاد. اگر چه برخي ديدگاه هاي عمدتاً متعصبانه نسبت به كاشان از اين انتخاب ناخرسند بوده و حتي به تمسخر گرفتند ولي باتوجه به محدوديت هاي موجود در اين موضوع، گزينه و انتخاب حداقلي بود كه مي توانست حساسيت انتخاب نام كاشان را براي ساير شهرهاي استان جديد كم كند وهم ازآنجايئكه به واسطه ي اين انتخاب نام اصفهان در پيشاني استان جديد نقش مي بست دل اصفهاني ها را به دست آورد. 
در كش و قوس مباحث مطرح شده پيرامون طرح استان جديد بين تيم رسانه اي ساداتي نژاد و مخالفان وي در موضوعاتي نظير عدم امضاي برخي از نمايندگان شهرهاي استان جديد در پاي درخواست طرح، اعلام مخالفت شديد نمايندگان اصفهان و غيركارشناسي خواندن آن، نمايشي خواندن طرح اين موضوع در سال آخر دوره نمايندگي ساداتي نژاد و نيزعدم انتخاب نام كاشان براي استان جديد، به يكباره ازسوي ساداتي نژاد اعلام شد كه با توجه به مخالفت «مردم اصفهان» با نام اصفهان شمالي و با هماهنگي با نمايندگان ساير شهرها نام «گلساران» انتخاب شد. 
حال اين مردم اصفهان چه كساني اند و چگونه مخالفت خود را بيان نموده ا ند، انتخاب اين نام اسم نيز واكنش هاي متفاوتي در پي داشت. مثلاً گفته شد اين نام يك كلمه ساخته شده و تركيبي از نام شهرهاي مختلف اين استان است و به همين دليل هويت ندارد. 
«گل» آن از گلپايگان ويا بيدگل گرفته شده «سار» آن از خوانسار و «ان» از كاشان و آران. عده اي ديگر اين اسم را در حد نام يك روستا و آبادي مي دانستند و معتقد بودند نام يك استان بايد از وزانت و وقار برخوردار باشد. 
در مقابل عده اي ديگر اهميت نام استان را درمقابل اصل موضوع و شرايط تحقق آن ناچيز مي دانستند و صرفاً خواستار تشكيل استان بودند حتي با يك اسم مجعول و ناموزون! مخالفان ساداتي نژاد هم اساساً با تكرار موضع خود در نمايشي بودن و نافرجامي طرح موضوع در صحن علني مجلس، انتخاب اين نام را بي اهميت وصرفاً مستمسكي براي انحراف افكار عمومي از نيت و اهداف پشت پرده طرح تشكيل استان جديد اعلام مي نمودند و به تمسخر، بحث بر سر انتخاب اسم استان جديد را به سطح دعواي مادربزرگ هاي قديم براي انتخاب نوه ي هنوز بدنيا نيامده، تقليل دادند.
عليرغم همه ي مباحث مطرح شده در خصوص اصل موضوع طرح تشكيل استان جديد، اما انتخاب نام استان اتفاقاً داراي اهميت زيادي است چرا كه بعد از تشكيل استان در تمامي اخبار، مكاتبات ، مكالمات و گزارش ها اسم جديد مطرح خواهد شد و واكنش مخاطبين دراولين مواجهه با اين نام و شكل گيري تصوير ذهني از اين اسم در آنان اهميت زيادي دارد تا جائيكه در صورت واكنش منفي اصلاح آن در ذهن مردم و مخاطبين سخت خواهد بود. 
نام هاي ديگري نظير «سيلك» و «باستان» نيز مطرح شده است. اگر چه در تشكيل استان جديد همراهي شهرهاي مجاورمهم است و در تعامل و توافق با آنها در برخي موارد بايد از مواضع خود كوتاه آمد ولي در انتخاب اسم بايد وسواس و مقاومت بيشتري از خود نشان داد و با اقتاع آنها نام مدنظرخود را بر استان جديد گذاشت. 
از مهمترين معيارهاي انتخاب نام اين است نام جديد بايد حامل پيام ذهني و سابقه تصويري از آن منطقه باشد. به عنوان مثال وقتي يك نفر در كشور نام استان گلساران را مي شنود نام كدام شهر و چه ويژگي هايي از آن در ذهن او نقش مي بندد. اكثر استان ها نام مركز استان را يدك مي كشند. افراد با شنيدن نام استان اصفهان، شهر اصفهان و نمادهاي آن نظير سي و سه پل، ميدان  نقش جهان ، با شنيدن استان فارس، شيراز سعدي و حافظ، با شنيدن لرستان وكردستان اقوام لر وكرد را به ياد مي آورد. مخاطب با شنيدن نام گلساران قرار است چه چيزي را به ياد آورد؟ وجه ارتباطي گلساران و كاشان چيست؟ گلساران نام منطقه اي يا نماد خاصي است؟
با توجه به توضيحات و محدوديت هاي فوق به نظرمي رسد نام «گلاب» براي استان جديد از هر حيث از استان گلساران بهتر است. اولاً گلاب برند شهر كاشان است. همه ي كشور، كاشان را با گلاب مي شناسند. ضمن اينكه اغلب شهرهاي منطقه نيز به نوعي در كار پرورش گل محمدي و توليد گلاب نقش دارند و به نوعي جامعيت دارد. از طرفي طول كلمه آن نيز كوتاه است و در محاورات و مكالمات به سرعت بيان مي شود. به نظرمي رسد بايد نام هاي مختلف در معرض نظر افكارعمومي و كارشناسان قرار گيرد. 
«مردم سيلك» پيشنهاد مي كند مردم و نخبگان در خصوص نام گلاب براي استان جديد بررسي و اظهار نظر نمايند. به نظر مي رسد نام استان گلاب از استان گلساران زيباتر، موجه تر بوده و واجد ويژگي لازم براي نمايندگي مختصات فرهنگي، تاريخي و اقتصادي منطقه فرهنگي كاشان است.

مردم سیلک
توسط: مردم سیلک 1398/04/03
ارسال نظر

نظرات

 1. فرخثشت 1398/07/04

  62948- به اصفآهآن که رسید جفنگ بآزی شروع شد. حتمن بعدش سینه زنی خوآهدبود.استآن شدن حق بیشتر شهرستآن هآی مظلوم زیریوغ فآلآنژ شهرپرست استآن است.درکلکشوری که بصورت مدیریت قومی-مذهبی اص فآهآن ادآره شودیآ تجزیه خوآهد شد یآدچآر حمله ی خآرجی نهآیی.دوره ی حرآفی سپری شده و خفت گیری هم وآضح و آشکآر است.... (ادامه نظر نامفهوم است)

 2. حق گو 1400/05/11

  آخه یه ذره فکر کنید. اسم استان بزاری گلاب بعد هر کی بپرسه کجایی هستی بگی گلابی...... یه کم فکر کنید. بهترین اسم همان استان باستان هست

 3. آرمان تبریزی 1400/06/25

  همان کاشان بهترین اسم است .شهرها دیگر هم وزن کاشان نیست که معترض باشند

مشاهده تمام نظرات

ارسال یک نظر

اخبار آی تی

 • روبات روسی به فضا می رود

  روبات روسی به فضا می رود

  نخستین نمونه روبات شرکت دولتی «روس کاسموس» پیمانکار این طرح علمی و فضایی، قرار است سال 2019 برای آزمایش آماده شود. براساس برنامه ریزی صورت گرفته، روبات ویژه که انتظار می رود سال 2021 به ایستگاه فضایی بین المللی منتقل شود، توان انجام امور مختلف از جمله راهپیمایی و هدایت فضاپیمای باری بدون سرنشین را هم خواهد داشت.

  مشاهده مقاله
 • این پهپاد مین های زمینی را شناسایی و منفجر می کند

  این پهپاد مین های زمینی را شناسایی و منفجر می کند

  شاید زمانی که بسیاری از هم سن و سال های مسعود حسنی مشغول ساخت خانه های لگویی خود بودند، این جوان افغانستانی در فکر تکمیل اختراعی بود که در نهایت به نخستین نمونه اولیه پهپادهای یابنده و منفجر کننده مین های زمینی تبدیل شد. درادامه با تک شات همراه باشید

  مشاهده مقاله
 • به زودی ضربان قلب شما پسورد شما می‌شود

  به زودی ضربان قلب شما پسورد شما می‌شود

  به گفته محققین ضربان قلب شما می‌تواند جایگزین پسورد شما هنگام استفاده از لوازم الکترونیکی باشد.  محققان دانشگاه Binghamton راهی جهت حفاظت از سوابق سلامت جسمانی افراد را باستفاده از ضربان قلب افراد یافته‌اند

  مشاهده مقاله
 • لنزهای چشمی دوربین دار در راهند

  لنزهای چشمی دوربین دار در راهند

  سال‌هاست که محققان روی تلفیق سخت افزارهای کامپیوتری و لنزهای چشمی کار می‌کنند. اولین دستاورد در این زمینه نیز مربوط به تیم دانشگاه واشنگنتن در شهر سیاتل است که موفق شده‌اند نمونه اولیه یک مدار الکتریکی،یک دریافت کننده امواج رادیویی

  مشاهده مقاله
 • خرید با شارژ ایرانسل از «کافه بازار»

  خرید با شارژ ایرانسل از «کافه بازار»

  خرید نرم‌افزارهای موبایلی با شارژ ایرانسل در «کافه بازار» امکان‌پذیر شد.

  مشاهده مقاله

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه کافی است نام و ایمیل خود را وارد کنید


👍 خبرنامه مردم سیلک

خبرنامه مردم شهرستان کاشان